Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

 

Podstawa prawna:

Statut szkoły-- przekierowanie na stronę szkoły

 

 

Regulaminy:

1. Regulamin Pracy
2. Regulamin ZFŚS
3. Regulamin kontroli zarządczej
4. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
5. Regulamin oceniania nauczycieli
6. Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły.
7. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli
8. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
9. Regulamin Rady Pedagogicznej
10. Regulamin dyżurów nauczycieli
11. Przedmiotowy system oceniania
12. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
13. Regulamin wyboru najlepszego sportowca
14. Regulamin przyznawania tytułu „Najlepszego absolwenta”
15. Regulamin przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciel szkoły”
16. Regulamin biblioteki i czytelni
17. Regulamin organizacji wycieczek
18. Regulamin zajęć na pływalni
19. Regulamin korzystania z szatni szkolnej
20. Regulamin bezpiecznego spędzania przerw
21. Regulamin funkcjonowania ucznia w szkole
22. Regulamin zachowania w salach lekcyjnych
23. Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej
24. Regulamin przydziału uczniów do klas

 

 

Instrukcje:

1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
2. Instrukcja komputerowego pisania protokołów Rady Pedagogicznej
3. Instrukcja Kasowa
4. Instrukcja Kancelaryjna
5. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

 

 

Procedury:

1. Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych
2. Polityka rachunkowości
3. Udzielania zamówień publicznych
4. Procesu żywienia
5. Dokonywania oceny pracowników samorządowych
6. Prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w szkole
7. Tworzenia zestawu programów nauczania
8. Awansu Zawodowego nauczycieli
9. Przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
10. W razie zaistnienia wypadku przy pracy
11. Dostosowania warunków i formy sprawdzianu po klasie szóstej do potrzeb uczniów
12. Strategia rozwiązywania problemów
13. Ochrony przed zagrożeniami

 

 

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information