Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP


     Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do  informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). 

 

Podstawa prawna:

Statut szkoły-- przekierowanie na stronę szkoły

 

 

Regulaminy:

1. Regulamin Pracy
2. Regulamin ZFŚS
3. Regulamin kontroli zarządczej
4. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
5. Regulamin oceniania nauczycieli
6. Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły.
7. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli
8. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
9. Regulamin Rady Pedagogicznej
10. Regulamin dyżurów nauczycieli
11. Przedmiotowy system oceniania
12. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
13. Regulamin wyboru najlepszego sportowca
14. Regulamin przyznawania tytułu „Najlepszego absolwenta”
15. Regulamin przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciel szkoły”
16. Regulamin biblioteki i czytelni
17. Regulamin organizacji wycieczek
18. Regulamin zajęć na pływalni
19. Regulamin korzystania z szatni szkolnej
20. Regulamin bezpiecznego spędzania przerw
21. Regulamin funkcjonowania ucznia w szkole
22. Regulamin zachowania w salach lekcyjnych
23. Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej
24. Regulamin przydziału uczniów do klas

 

 

Instrukcje:

1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
2. Instrukcja komputerowego pisania protokołów Rady Pedagogicznej
3. Instrukcja Kasowa
4. Instrukcja Kancelaryjna
5. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

 

 

Procedury:

1. Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych
2. Polityka rachunkowości
3. Udzielania zamówień publicznych
4. Procesu żywienia
5. Dokonywania oceny pracowników samorządowych
6. Prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w szkole
7. Tworzenia zestawu programów nauczania
8. Awansu Zawodowego nauczycieli
9. Przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
10. W razie zaistnienia wypadku przy pracy
11. Dostosowania warunków i formy sprawdzianu po klasie szóstej do potrzeb uczniów
12. Strategia rozwiązywania problemów
13. Ochrony przed zagrożeniami

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (schemat organizacyjny.doc)schemat organizacyjny.doc[ ]34 kB2014-12-15 21:47

 

Kadra pedagogiczna -  Szkoła:


Apel Judyta    tyflopedagog
Armatys Bogusława  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Bokuniewicz Monika  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
Galwas Agata   nauczyciel języka angielskiego
Gębska Katarzyna   nauczyciel psycholog
Janas Joanna   nauczyciel języka polskiego
Jarczyk Aleksandra   nauczyciel religii
Jędrecka Joanna   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i terapii pedagogicznej
Józefiok-Matura Ewa   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Kałużna Mirosława   nauczyciel języka angielskiego
Kończak Barbara   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i bibliotekarz
Koroszec Króliczek Katarzyna   nauczyciel języka polskiego i historii
Kubica Grażyna   nauczyciel bibliotekarz
Kubik Barbara   nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog
Labus Barbara    nauczyciel religii
Łapicz Irena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć komputerowych
Makowiecka Małgorzata   nauczyciel przyrody
Miera Halina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie
Mihilewicz Małgorzata   nauczyciel plastyki
Milej Jacek   nauczyciel muzyki i  techniki
Młotek Aleksandra nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych
Mróz Jadwiga   nauczyciel języka angielskiego i  edukacji wczesnoszkolnej
Noparlik Przemysław   nauczyciel historii
Ogiermann Danuta   nauczyciel wychowania fizycznego
Palka Halina   nauczyciel pedagog szkolny i języka polskiego, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog-terapeuta
Paluch Iwona nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Skrzyczek Gabriela nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych
Skudlik Katarzyna   nauczyciel matematyki, surdopedagog
Sowa Stefania nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Sroka Jolanta   nauczyciel przyrody
Stronk Gabriela nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Widuch Danuta   pedagog, logopeda, oligofrenopedagog
Więcławik Stefania   nauczyciel wychowania fizycznego
Wyderka-Bromber Barbara   nauczyciel przyrody, surdopedagog

 Kadra pedagogiczna -   świetlica:


Dylus Regina
Izydorczyk Beata
Putko EwaPracownicy administracji i obsługi - Szkoła:


Administracja: 

Irena Raszka – referent
Anna Curlej – główna księgowa

 

Obsługa: 


Bąk Józef   dozorca
Belzyt Roman   dozorca
Belzyt Teresa   sprzątaczka
Borth Elżbieta   sprzątaczka
Kotliński Marian   dozorca
Kurpas Iwona   sprzątaczka
Kasprzak Urszula   inspektor bhp
Szampera Roman   dozorca
Siuda Ewa   sprzątaczka
Szewczyk Maria   woźnaPracownicy administracji i obsługi - Stołówka:


Administracja: 

Ewa Janoszczyk – intendent

 

Obsługa:          

Katarzyna Wybierała – kucharka
Beata Szweda – pomoc kuchenna
Ewa Janoszczyk - pomoc kuchenna

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information